Nabídka služeb

Výroba a montáž technologických zařízení pro povrchové úpravy

Galvanické linky (plně automatické, poloautomatické, ruční):

Čistírny odpadních vod:

Předúpravy povrchů

Inženýrská a konzultační činnost v oblasti povrchových úprav

Návrhy technologických zařízení

Projekční a konstrukční práce