-

GDPR

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje.
Souhlasem udělujete společnosti AW-Galvano, s.r.o., se sídlem Hradec 55, 584 01 Hradec, IČ: 28765672, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovávala níže uvedené osobní údaje.

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění formuláře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.
Vyplnění formuláře
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o našich produktech.
Vyplnění formuláře pro dotaz – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.