-

Čistírny odpadních vod

Zneškodňovací stanice průmyslových odpadních vod (ČOV) z provozů povrchových úprav.

Řešení zneškodňovacích stanic nabízíme:
– v odstavném ručním nebo automatickém režimu
– v průtočném poloautomatickém nebo automatickém režimu
Výběr typu zneškodňovací stanice a stupeň automatizace navrhujeme v závislosti na objemu a charakteru odpadních vod.
Řídící systémy včetně vizualizace a ovládání pomocí dotykového displeje, archivace naměřených dat a technologického procesu.
Komplexní řešení dodávek tzv. „na klíč“, tzn. zhotovení projekční dokumentace, výroba, montáž zařízení, uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.

Realizace dodávek částí zařízení zneškodňovacích stanic:
– Ionexové dočišťovací stanice s ručním nebo automatickým řízením
– Dávkovací zařízení pro přípravu vápenného hydrátu a bentonitu
– Dávkovací zařízení pro přípravu a dávkování kyselin a louhu
– Reakční nádrže (jednokomorové, vícekomorové)
– Sedimentační a akumulační nádrže
– Zásobní nádrže
– Zařízení pro měření pH
– Pískové filtry
– Filtry s aktivním uhlím
– Ionexové kolony
– Kalolisy včetně příslušenství